Nyt medlem?

Du er velkommen til at kontakte én fra bestyrelsen for at høre mere om foreningen. Hvis du ønsker at melde dig ind, kan det ske via Dansk Biavlerforenings hjemmeside eller direkte ved kassereren i den lokale forening, hvis du kun vil være medlem af lokalforeningen. KONTINGENTET KOSTER ÅRLIGT 710 kr. til hovedforeningen + 90 kr. til lokalforeningen, ialt 800 kr. Prisen for lokalforeningsmedlemmer, der ikke er medlem af Danmarks Biavlerforening er på 250 kr. om året.