Køb og salg

Annoncer (kun private), lægges op ca. den 15. og 30. i måneden og fjernes automatisk efter 1 måned. Annoncer sendes til bestyrelsesmedlem Lotte Madsen på mail: LotteMadsen2003@yahoo.dk

KØBES
Jeg er køber til lavnormal bunde, toppe og magasiner.
Venlig hilsen / Best regards
Lars Jeppesen
Violvej 54
DK-8700 Horsens
+45 4027 2469
www.larsjeppesen.dk