Køb og salg

Annoncer (kun private), lægges op ca. den 15. og 30. i måneden og fjernes automatisk efter 1 måned. Annoncer sendes til bestyrelsemedlem Lotte Madsen på mail: LotteMadsen2003@yahoo.dk

SALG: