Referat generalforsamling 2015

Referat fra generalforsamling den 6. oktober kl. 18 til ca. 21.15.

Aftenen blev gennemført med følgende program
Kl 18 Oste/pølsebord
Kl.19 Generalforsamling
Kl. ca 20-21.15  Foredrag ved søn Petersen, fremstilling af mjød og cider.  sideløbende kaffe og kage.
Generalforsamlingen afholdets i henhold til vedtægter med følgende dagsorden og beslutninger:

 • 1. Valg af dirigent. Sten Kaagh modtog valg som dirigent. Dirigenten oplyste at generalforsamlingen ikke er indkaldt korrekt, idet den ikke har været annonceret i bibladet. De tilstedeværende havde ingen indvendinger mod at gennemføre generalforsamlingen alligevel.
 • 2. Bestyrelsens beretning. Formand Hans-Jørgen aflagde beretning. Vi startede biåret i
  slutningen af november 2014 med at varroa behandle bierne, der var ikke
  mange deltagere så medlemmerne må være gode til at behandle derres
  bier så de ikke har behov for mere oplysning. sidst på vinteren havde
  vi smag og bedømmelse af honning som Eigil Holm stod for, god
  tilslutning og spændende oplevelse. Der har været kørt begynderhold og
  i år har vi haft Eigils nye bog at støtte os til, vi har kun hørt godt
  om den fra de nye. Bigårdsmøder på det jævne, vi prøver at finde på
  noget nyt, forslag modtages med tak. Grillaften super hyggeligt som
  sædvanligt, fint frem møde, men der er plads til flere (tak til Jutta
  og Jurgen for vafler). Nr Snede lagde op til et sommermøde, men kom
  aldrig med noget fast. vi har haft 3 dage med skolebørn som vi plejer
  (tak for hjælpen til Jørgen Skov, der er plads til at flere kan hjælpe
  til). En rigtig god lyngtur blev det også til (tak til Jurgen). Sidst
  men ikke mindst har der været en dag med cremer, karameller og andet
  lavet af honning, voks og div. andre ting (tak til Lotte Krogsgaard). Til slut en
  opfordring til medlemmerne, det er jeres forening det er jer der skal
  komme med ideer og foreslag til hvad i gerne vil have bestyrelsen til
  at gribe og gøre i. Beretningen blev taget til efterretning
 • 3. Fremlæggelse af regnskab. Kasserer Eigil Holm fremlagde regnskabet. Regnskabet blev taget til efterretning
 • 4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse. Kontingent fastsættes uændret. Nybegynderhold opstartes igen næste år. Der arbejdes med de forslag medlemmerne kommer med.
 • 5. Indkomne forslag. Der er kommet et forslag om at genoptage besøg ved hinandens bigårde. Flere bakkede op om forslaget. Årsagen til bestyrelsen ikke arrangerede møder i 2015 var, at der var meget dårlig tilslutning året forinden.
 • 6. Valg af bestyrelse og suppleant. Lene, Troels og Lotte er på valg. Alle bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg. Jürgen ønskede ikke genvalg som suppleant. Henrik Krogsgaard modtog valg som suppleant.
 • 7. Valg af delegerede/valgforbund (jvf. DBF’s vedtægter pgf. 7). Der var ikke nogen i forsamlingen, der ønskede at indtræde. Bestyrelsen påtager sig, at sende nogen af sted.
 • 8. Valg af revisor Asger ønskede ikke at modtage genvalg. Sten Kaagh modtog valg som revisor.
 • 9. Evt Forslag om at lave tur med Nr. Snede til Lille Vildmose.
 • Ib fortalte om, at han har været med til at holde en gruppe nybegyndere kørende, hvor de har mødtes hos hinanden, for at udveksle erfaringer. Nogen gange har Hans-Jørgen været med. Ib opfordrede bestyrelsen til at skubbe til nybegynderholdene og få opstartet lignende opfølgningshold, hver gang vi opstarter nybegynderhold.
 • Forslag om at lave tur til bivenlig have
 • Vi kan arbejde med at præge kommunen mere, for at få bi/insektvenlig åben land- mindre grøfteslåning, miljøvenlig drift af grønne områder, opfordre landmænd til bivenlige bælter. – Jens Møller og Thomas Lind Madsen vil gerne deltage i denne indsats
 • Kæmpe for, at vi beholder vores mødested Skovgården, eftersom kommunen måske har planer om nedrivning.
 • Flere meldte deres opbakning, at vi gerne må trække på dem til diverse arrangementer. Lotte Krogsgaard, Jens Møller, Ib Jensen, Sten Kaagh. Anker Brødsgaard. Jan Lindhøj. Det er særdeles positivt, og det vil bestyrelsen benytte sig af.
 • Der var ønske om at få årskalender sat op, så det fremgår, hvilke datoer der er bigårdsmøder

Referent på bestyrelsens vegne Lotte Madsen