Referat generalforsamling 2018

Referat af Generalforsamling Horsens Biavlerforening 9. oktober 2018

1: Valg af dirigent:  Steen modtog hvervet
2: Formandens beretning: Hans Jørgen redegjorde for årets aktiviteter:
Dec. 17: varroa+ gløgg og æbelskiver;
Marts 18: varroabehandling
Alm. Bigårdsmøder hver anden tirsdag.
12 deltagere på begynderholdet – godt, nysgerrigt og spørgelystent hold.
Ingen bigårdsbesøg i 2018.
Poul lægger bigård til i 2019.
”nye biavlere” på besøg hos Troels – småfamilier.
juni. 150 års-jubilæum. Grill på Skovgården.
juli. Alm. Grill-aften.
Uge 35. Besøg af 4 skoleklasser i skolebigården samt hos Mendy.

3: Regnskab v.Eigil.
Årets resultat: Overskud på 3249,03. Regnskab godkendt.

4: Kontingent.
Kontingentet fastholdes.

5: Indkomne forslag
Intet

6: Valg til bestyrelsen
På valg – Hans Jørgen, Helle og Eigil– alle genvalgt

7:Delegerede til årsmødet i Danmarks Biavlerforening.
Hans Jørgen og Eigil.

8: Valg af revisor
Steen genvalgtes.

  1. evt.
    intetReferent Henrik Krogsgaard