Nybegynderkursus

Begynderkursus på Skovgården 2024.
Der startes nybegynderkursus onsdag den 3. april 2024. Kursusindhold ses nedenfor. Alle kursusdage afvikles onsdage i klubfaciliteterne på Naturcenter Skovgården i Egebjerg, Vandværksvej 32, fra kl. 19-21.00. Tilmelding kan ske til Formanden Hans-Jørgen på sms, mobil 26623053. Kurset koster 400 kr. og der er indeholdt lokalt medlemsskab for 2023. Der betales første eller anden mødeaften. Det vil være muligt at købe Eigil Holms nye bog om biavl for 200 kr. Medbring selv kaffe/te.

Kursusaften

Kursusindhold

Hvor

3. april

Kursusforløb

Præsentation af foreningen. Horsens BF og DBF overordnet
Vi undersøger trugstade og opstablingsstade uden bier. Rammer og rammemål. Voks, kunsttavler, jomfrutavler og sorte yngeltavler
Begynderpakken – bogen mv.
Meget kort om indhold af bifamilie –dronning –arbejder – drone – æg larver åben og lukket.
Køb og salg af bier og flytteattester mv.
Evt. Smag på honningtyper

Indendørs

17. april

Gennemgang af skolebigårdens bistader med levende bier.

Bistadernes indretning. Flyvehullets orientering. Brug af røgpuster.
Om at undgå nervøsitet
Gennemgang af biavls materialer/voks /ilodning
Biens opbygning set i mikroskop (efter Eigil Holm: At studere bier og blomster i mikroskop.
Bistik. 

Skolebigården

Indendørs

1. maj

Gennemgang af bistader. Der lægges vægt på, at alle kan kende celletyperne. Vi ser på arbejder, drone– og dronningceller samt forseglede celler med pupper, og med honning. Åben yngel. Uforseglet honning. Pollen i celler.

Biernes biologi: Sværmning, årsager og bekæmpelse. Udvikling fra æg til voksen bi.
Dronningens og dronernes rolle. Blomsters og biers tilpasning til hinanden.

Skolebigården

Indendørs

15. maj

Gennemgang af bistaderne. Bemærk specielt: Biernes opførsel, bistadets duft, placering af yngel, pollen og honning.

Droneyngel fratagelse
Lære at bedømme bifamiliens tilstand.
Varroamider (sygdomme).
Om at tilkalde en kyndig biavler, hvis man observerer noget unormalt.
Love og regler, f.eks. om mærkning, tilmelding af bigårde til bigårdsregistret, flytteattest. Karantæne. Transport af tavler til afsmeltning.

Skolebigården

Indendørs

12. juni

Honninghøst. Undersøge hvilke tavler, der er klar til høst.

Tage tavler fra til slyngning. Hvad er en bitømmer.
Klargøring af slyngerum. Evt. tapning af honning.
Honninghøstens teori. Vandindhold i honning. Refraktometer. Fugtighed i slyngerummet. Honning er vandsugende.
Krystallisation. Podning. Røring. Tapning. Etikettering. Salg.

Skolebigården

26. juni

Også for øvede 2-5 års erfaring

Demonstration af hvordan man laver småfamilier.

Småfamiliernes teori.
Lidt om dronningeavl.

Skolebigården

13. august

Bekæmpelse af Varroamider i skolebigården.

Omgang med myresyre. Beskyttelse mod ætsning. Krämerplader og andre metoder.
Advarsel mod “pinde”. Tælling af mider i nedfald.
Om hvordan Varroa kan holdes nede, når bekæmpelse gennemføres ordentligt hvert år

Skolebigården

Lørdag 1. december

Tilbud, Oxalsyredrypning, Gløgg og æbleskiver

Skolebigården