Nybegynderkursus

Der startes nybegynderkursus onsdag den 10. april 2019. Kursusindhold ses nedenfor. Alle kursusdage afvikles onsdage i klubfaciliteterne på Naturcenter Skovgården i Egebjerg, Vandværksvej 32, fra kl. 19-21.00. Tilmelding kan ske på mail til kassereren, Eigil Holm på Eigil.Holm@pc.dk. Kurset koster 400 kr. og der er indeholdt lokalt medlemsskab for 2019. Det vil være muligt at købe Eigil Holms nye bog om biavl for 200 kr. Medbring selv kaffe/te.

Begynderkursus på Skovgården 2019.

Kursusaften Kursusindhold Hvor
10. april
 • Præsentation af foreningen.
 • Om at være ny biavler
 • Vi undersøger trugstade og opstablingsstade uden bier. Rammer og rammemål. Voks, kunsttavler, jomfrutavler og sorte yngeltavler
Inde
24. april
 • Gennemgang af skolebigårdens bistader med levende bier.
 • Bistadernes indretning. Flyvehullets orientering. Brug af røgpuster.
 • Om at undgå nervøsitet.
 • Gennemgang af biavls materialer/voks /ilodning
 • Biens opbygning set i stereolup (efter Eigil Holm: At studere bier og blomster i stereolup.
 • Bistik.
Skolebigården   Inde
8. maj
 • Gennemgang af bistader. Der lægges vægt på, at alle kan kende celletyperne. Vi ser på arbejder-, drone- og dronningceller samt forseglede celler med pupper, og med honning. Åben yngel. Uforseglet honning. Pollen i celler.
 • Biernes biologi: Sværmning, årsager og bekæmpelse. Udvikling fra æg til voksen bi.
 • Dronningens og dronernes rolle. Blomsters og biers tilpasning til hinanden.
Skolebigården   Inde
22. maj
 • Gennemgang af bistaderne. Biernes opførsel, bistadets duft, placering af yngel, pollen og honning.
 • Droneyngel fratagelse
 • Lære at bedømme bifamiliens tilstand.
 • Varroamider (sygdomme).
 • Om at tilkalde en kyndig biavler, hvis man observerer noget unormalt.
 • Love og regler, f.eks. om mærkning, tilmelding af bigårde til bigårdsregisteret, flytteattest. Karantæne. Transport af tavler til afsmeltning.
Skolebigården   Inde
12. juni
 • Honninghøst. Undersøge hvilke tavler, der er klar til høst.
 • Tage tavler fra til slyngning. Hvad er en bitømmer.
 • Klargøring af slyngerum. Evt. tapning af honning.
 • Honninghøstens teori. Vandindhold i honning. Refraktometer. Fugtighed i slyngerummet. Honning er vandsugende.
 • Krystallisation. Podning. Røring. Tapning. Etikettering. Salg.
Skolebigården
26. juni
 • Demonstration af hvordan man laver småfamilier.
 • Småfamiliernes teori.
 • Lidt om dronningeavl.
Skolebigården
Bemærk tirsdag 13. august
 • Bekæmpelse af Varroamider i skolebigården.
 • Omgang med myresyre. Beskyttelse mod ætsning. Krämerplader og andre metoder.
 • Advarsel mod “pinde”. Tælling af mider i nedfald.
 • Om hvordan Varroa kan holdes nede, når bekæmpelse gennemføres ordentligt hvert år
Skolebigården
November
 • Tilbud, Oxalsyredrypning
Skolebigården

Undervisere: Eigil Holm